Bandslip


Bäst i test av bandslipar 2017

Få verktyg kan spara dig så mycket tid, eller förstöra ditt projekt snabbare. Bandslipen är det effektivaste när det kommer till grovslipning av träytor men kan lätt bli svår att hantera om du inte tänker på tyngd och hastighet. Ett mångfunktionellt verktyg som hjälper dig med nedslipning, planslipning, putsning och rengöring av trä, plast och metall.

  1. Bäst i test av bandslipar 2017
  2. Att tänka på
  3. Köpguide för bandslipar

Bäst i test av bandslipar

Här följer en kort redogörelse för åtta populära modeller på marknaden ­ därefter en enklare jämförelse och några viktiga tips att ha i bakhuvudet när man ska köpa en bandslip.


Ryobi ROS300A: Kraftfull bandslip med dammutsugning

Köpa bandslip Ryobi ROS300A

Excenterslipen Ryobi ROS300A är ett bra allroundverktyg. Att den är en excenterslip innebär att själva sulan på maskinen gör dubbla rörelser ­ både i cirkel och i ellips. Detta gör att risken för märken blir avsevärt mindre och maskinen lämnar en fin yta efter sig.

Med sina 1,7 kilon drar den åt det tyngre hållet, men väger upp det med den högre effekten. 300w duger gott och väl till att slipa även mjukamaterial, men en nackdel med produkten är att den har ett fast varvantal på 24000.

Om man vill slipa finare arbeten kan det varvtalet vara snäppet för högt, och maskinens runda form kan också försvåra om man vill slipa i hörn. Slippappret har det vanliga måttet 125mm, något som underlättar inköp av papper. Alla Ryobis produkter har två års garanti.

+ Bra effekt
– Tung


Ryobi EPS 80 RS: Flexibel och smidig detaljslip

Köpa bandslip Ryobi EPS 80 RS

Med en effekt på 80w och en vikt på 0,9 kilo är Ryobi EPS 80 RS en av de lättaste och smidigaste slipmaskinerna på marknaden. Maskinen har utsugningshål i slippappret som dammet sugs upp genom och leds ut i en liten uppsamlingsdosa ­vilken Vi bilägare tycker är något svår att tömma på ett effektivt sätt. Men modellens främsta fördel är den så kallade “FLIPFINGER”, en utfällbar detaljslipplatta som tillåter åtkomst i trånga utrymmen och hörn.

Svängningsradien på 1,6mm är en av de minsta på marknaden och gör att den passar utmärkt för finslipning. På hela taget är det ett mobilt, lätt och smidigt verktyg, anpassat för enhandsgrepp och ett bra val om man framför allt ska finslipa, till exempel för att fräscha upp gamla möbler. För tyngre och framför allt större arbeten riskerar den att vara för liten, vilket ökararbetsinsatsen som krävs. Alla Ryobis produkter har två års garanti.

+ Lätt och smidig

Låg effekt vilket försvårar tyngre arbeten


AEG­Powertools EX 125 ES: Kraftfull excenterslip med reglerbart varvtal

Köpa bandslip AEG­Powertools EX 125 ES

EX 125 ES är ett kraftfullt och stabilt verktyg, med en effekt på 300w och en vikt om1,5kg. Excenterformen innebär att sulan rör sig dubbelt, både i en cirkel och en ellips. Fördelen med detta är att den lämnar en mycket fin yta och putsar bort sina egna putsmärken ­ nackdelen är att den runda formen försvårar slipning i exempelvis hörn.

Bandslipen har dammutsigning och en fyra meter lång sladd vilket gör den mer rörlig än många andra slipmaskiner, men modellens främsta funktion är att varvtalet är reglerbart. Med ett reglage kan antalet oscillerande rörelser ställas in mellan 7000och 15000 varv/ minut, något som gör den till ett praktiskt allroundverktyg. Den har mjukstartsfunktion, vilket gör att risken för slipmärken blir mindre.

Extra praktiskt är också att den har integrerad motorbroms ­ så man slipper stå och vänta tills sulan slutar snurra innan man kan lägga ifrån sig maskinen. AEG har tre års garanti på alla sina verktyg förutsatt att de är registrerade.

+ Motorbroms

– Dålig på att komma åt i trånga ytor


Dremel 4000­6/128: Kraftfullt och flexibelt multiverktyg med 128 tillbehör

Köpa bandslip Dremel 4000­6/128

Dremels multiverktyg 4000­6/128 består av ett litet men kraftfullt verktyg med en effekt på 175w. Varvtalet kan ställas in mellan 5000 och 35000 varv/ minut vilket gör att verktyget kan användas i många olika sammanhang.

Utöver fyra tillsatser ­ bland annat en böjbar arm vilket gör att verktyget kommer åt även i trånga vinklar ­ innehåller satsen 128 originaltillbehör. Bland dessa finns förutom verktyg för att kapa, borra och polera, även verktyg för slipning.

Satsen kommer dessutom i en praktisk aluminiumbox vilket gör att det är lätt att hålla reda på alla tillbehör, härkan man se närmare på verktyget. Om man framför allt är ute efter att slipa är det en nackdel att verktyget saknar dammutsugning. Dremel har två års garanti på sina verktyg.

+ Allt i ett
– Inte lämplig för tvåhandsgrepp, vilket gör att längre arbeten kan bli mycket jobbiga


Black & Decker KA2000: Kompakt slipmus med utfällbar detaljslip

Köpa bandslip Black & Decker KA2000

KA2000:s är en liten och kompakt slipmus som framför allt lämpar sig för detaljslipning. Det utfällbara “fingret” underlättar slipning i knepiga ytor, samtidigt som de 120w verktyget erbjuder gör att det även klarar av lite tyngre arbeten. Storleken ligger den samtidigt i fatet i just det avseendet ­ att göra arbeten på stora ytor blir väldigt tungt med en så liten slip.

I jämförelse med många andra slipmaskiner är den tyst och lätt, men har ändå dammutsugning genom småutsugningshål i slipsulan som samlas upp i en kassett. KA200 är ett bra verktyg om man framför allt ska arbeta på mindre ytor, till exempel med möbler. Black & Decker har två års garanti på sina verktyg.

+ Kraftfull för sin storlek
– Inte lämpad för större arbeten


Bosch PSM 200 AES: Allround bandslip med löstagbar sula

Köpa bandslip Bosch PSM 200 AES

De flesta slipmaskiner måste välja mellan två vägar. Antingen lätt och smidig, praktisk för detaljarbete, eller större och starkare och mer lämpad för större arbeten. Med bandslipen PSM 200 AES försöker Bosch komma runt detta.

Bandslipen tillåter nämligen att man byter ut sulan och kommer med både en triangelformad och en rektangulär sula. 200w är inte optimalt för riktigt stora arbeten men tillräckligt för det allra mesta. Det reglerbara varvtalet ­ 6000­26000 varv/minut ­ ger också en bra spännvidd och tillåter både fin­ och grovslipning.

Mikrofiltrering och dammupptagning till en liten kassett underlättar också. Alla Bosch gör­-det-­själv-produkter har två års garanti med gratis frakt och reparation.

+ Du slipper välja mellan triangelformad och rektangulär sula

– Kardborrebanden som håller slippappret riskerar att bli nött varpå pappret kan falla av efter lång tids användning.


Bosch PEX 300 AE: En bandslip för dig som jobbar mycket

Köpa bandslip Bosch PEX 300 AE

PEX 300 AE passar bra för arbete på stora ytor, men är relativt lätt (1,5kg) för sin höga effekt. Excenterformen minskar risken för slipmärken genom att sulan rör sig “dubbelt” ­ både som cirkel och som ellips. På så vis tar de båda rörelserna ut varandra och maskinen polerar bort sina egna märken. Samtidigt gör cirkelformen att det är svårt att komma åt i trånga utrymmen ­ därför är en slipmaskin av denna typatt föredra om man framför allt ska slipa större ytor och vill få en välpolerad yta.

Maskinen har en dammbehållare som suger upp dammet och gör arbetsytan ren. En annan praktisk funktion är det steglösa reglerbara varvantalet ­ man kan själv ställa in varv per minut mellan 4000 och 24000, vilket gör det enkelt att skifta mellan olika typer av arbeten. Alla Bosch gör­-det-­själv­-produkter har två års garanti med gratis frakt och reparation.

+ Reglerbart varvantal

– Dålig på att komma åt i trånga ytor


Bosch PEX 400 AE: Den tyngste bandslipen på marknaden

Köpa bandslip Bosch PEX 400 AE

Bosch PEX 400 AE är en av de tyngsta och mest kraftfulla excentersliparna på marknaden. Med 400w klarar den av att väldigt tunga jobb på stora ytor. Excenterformen, som innebär att sulan har en “dubbel” rörelse, både i cirkel och ellips, gör att ytan blir välpolerad och fri från slipmärken. Nackdelen är att den är dålig på att komma åt i trånga ytor ­ det här är framför allt en maskin för större arbeten. Samtidigt gör det reglerbara varvantalet att det klarar av flera olika sorters ytor utan att förstöra materialet.

Bandslipen har dammutsugning som samlar dammet i en stor kassett. Alla Bosch gör­-det­-själv-­produkter har två års garanti med gratis frakt och reparation.

+ Mycket kraftfull

– Opraktisk för mindre arbeten


Vilken bandslip är då bäst i test?

Generellt att tänka på är att alla dessa maskiner har en tillräckligt hög bullernivå (80­90db) för att hörselkåpor ska vara att rekommendera. När det kommer till säkerhet är det viktigt att välja en modell som har separata av­ och påknappar och dessa bör också vara förslutna i ett gummihölje för att se till att inga sågspån kommer in i slipmaskinen. Det tredje som är viktigare än vad det låter, är att välja en maskin som ligger bra i handen.

Slipning kan vara tidskrävande arbete och då är det viktigt att slipen tillåter en ergonomisk arbetsställning ­ helst ska maskinen ha stöd för både en­ och tvåhandsgrepp. Men fokus nummer ett bör vara att välja en typ av maskin innan man väljer en modell.

Excenterslipar

Dessa slipmaskiner ger väldigt välpolerade ytor, men är på grund av den runda formen dåliga på att komma åt i hörn. Dessa lämpar sig framför allt åt större arbeten och är bra om man ska jobba på stora ytor. Dessutom har de ofta bättre stöd för tvåhandsgrepp, något som oftast blir aktuellt vid stora arbeten. Till dessa hör Ryobi ROS300A, AEG­Powertools EX 125 ES, Bosch PEX 300 AE samt Bosch PEX 400 AE som har relativt liknande utformning. Av dessa är det bara Ryobi ROS300A som inte har reglerbart varvantal, något som är att föredra då det tillåter arbete på fler sorters ytor. När det kommer till resterande tre handlar det väldigt mycket om vilken effekt man är ute efter ­ något som ofta korrelerar med pris.

Detaljslipar

Å andra sidan finns gruppen detaljslipar eller slipmöss som de också kallas ­ dessa är betydligt bättre lämpade för mindre arbeten. Detta kan till exempel vara att fräscha upp gamla möbler, då den spetsiga triangelformen hjälper till att komma åt i trånga ytor. Här har vi Ryobi EPS 80 RS och Black & Decker KA 2000, som är ganska lika till form och prestanda, där den senare är lite mer kraftfull. Dessutom båda skryter med ett utfällbart “finger” som hjälper till att komma åt i än mer trånga utrymmen.

Övriga modeller

Av de ovan testade modellerna finns det två som skiljer sig från de andra. Den ena är Bosch PSM 200 AES som faller lite utanför de större kategorierna i och med att man kan byta ut slipsulan ­ den är alltså både en detaljslip och en bandslip. Den andra är Dremels 128­bitarsset 4000­6/128. Det sticker ut av flera skäl ­ det uppenbara är att den inte är enbart en slipmaskin och det andra är formen. Denna variant är egentligen bara att rekommendera om man vill ha just ett allverktyg ­ perfekt att ge bort till någon som flyttar hemifrån och kanske inte har några enorma sliparbeten att göra, men som kan behöva en uppsättning verktyg.

Att tänka på när du köper bandslip

Börja med att ställa dig frågan, vilket är det främsta användningsområdet som jag vill ha bandslipen till? Utifrån svaret på den frågan kan du sedan gå igenom en rad olika komponenter och funktioner för att se vilka som passar just dig och ditt arbete.

Stabil och kraftig – Stationär bandslip

De flesta bandslipar går att växla mellan att ha som stationära eller handhållna genom att montera och kila fast dem med slipbandet uppåt på en arbetsbänk. Ett tips är att se om det medföljer en skena för montering.

Detta sätt att använda bandslipen på är att föredra då du ska skapa kurviga former på små delar av trä eller slipa hörn. Dock är det en ganska oprecis metod och det kan med fördel istället göras med en mindre slipmaskin. Bandslipen är inte bara för bearbetning av trä utan kan i stationär position även användas för att slipa grova verktyg så som stämjärn, hyveljärn och håljärn.

Enkel och lätthanterlig – Handhållen bandslip

Vikten på din bandslip kan både hjälpa och stjälpa dig i ditt arbete och du måste känna att du kan kontrollera den. Om din slip är för tung, så att den blir svår att föra över träet, kan den lätt slipa bort alldeles för mycket på ett och samma ställe. Om den däremot är för lätt behöver du använda mer kraft själv för att trycka ner den mot träet, vilket varken är bra för din rygg eller för slipen.

”Tänk på tyngd och hastighet”

Något att tänka på om man väljer en tyngre bandslip är om det finns en motor med variabel hastighet. Genom att kunna kontrollera hastigheten försvinner stressen över att slipen ska gå igenom träet för snabbt utom kontroll.

Med en handhållen bandslip är ett bra och bekvämt grepp viktigt. Den styrka som maskinen utgör tillsammans med tiden det kan ta att slipa ett helt golv gör att ett mjukt handtag kommer kännas mycket uppskattat. Ett handtag som går att fälla upp är en annan smidig funktion för att få full rörlighet och nå längst in i hörn och kanter.

Slippapper

Kvalitén på slippappret spelar stor roll när det kommer till slipförmåga. En halvdålig bandslip med kvalitetsband gör ett bättre jobb än en toppmaskin med dåligt slippapper.

”En halvdålig bandslip med kvalitetsband gör ett bättre jobb än en toppmaskin med dåligt slippapper.”

Glöm inte att en av reglerna med slipning är att du kan hoppa över en grad av slippapper, men inte mer. Om du går från det grövsta slippappret till ett finkornigt direkt slösar du inte bara tid utan sliter också ut pappret snabbare.

Lyssna och lukta på din bandslip

Olika bandslipar låter olika mycket och det är viktigt att inte bara tänka på din rygg utan också på dina öron när du arbetar med stora maskiner. Självklart är det bäst att alltid använda hörselskydd.

Hur luktar slipen?

Om du känner att bandslipen börjar lukta bränt snabbt är det ett tydligt tecken på att den inte är den mest hållbara eller effektiva.

Gör det så enkelt som möjligt för dig!

Specialfunktioner att titta efter:

  • Lyftbar front – För att komma åt längst in i hörnen.
  • Vändbar bandslip – För att växla mellan handhållen och stationär bandslip.
  • Variabel hastighet – För att få full kontroll över slipningen.
  • Bra filterbox – För att fånga upp allt slipdamm.

Tidningen Gör det själv har testat en rad olika bandslipar och jämfört dem utifrån olika komponenter och funktioner. Enligt tidningen finns det ett stort samband mellan pris och kvalité, så tänk på att basera ditt val på ditt slipbehov. Här ovan kan du även se vårt test av bandslipar.

För finarbetet

Bandslipen är ett verktyg för grovt slipningsarbete och kommer alltid lämna små skåror som man sedan får finslipa för hand eller med en mindre maskin. För uppföljning av slipningsarbetet, titta vidare på excenterslipar, handslipar och sandpapper.


Ryobi ROS300ARyobi ROS300A
Ryobi EPS 80 RSRyobi EPS 80 RS
Dremel 4000­6/128Dremel 4000­6/128
Bosch PSM 200 AESBosch PSM 200 AES
Bosch PEX 300 AEBosch PEX 300 AE
Bosch PEX 400 AEBosch PEX 400 AE