Ljudmätare

Köp ljudmätare med självförtroende

Innehåll på den här sidan

  1. Bäst i test av ljudmätare 2017
  2. Vilken ljudmätare ska jag då välja?
  3. Att tänka på & köpguide

Ljudmätare är populära att använda vid kontroll av s.k. ”bullernivå” på t ex. arbetsplatser (kontorsmiljö eller annat), offentliga platser, trafik, m.m. Vissa av er kommer säkert ihåg den lysdiodbestyckade decibelmätarhanden som lärare på förskolor och lärosäten gillade att sätta upp i klassrum och lokaler för att varna om när klassrummet/lokalen blev för stökig/högljudd. Detta var också en variant på ljudmätare som mätte ljudnivån i decibel.

Vårt test av samtliga ljudmätare kommer att inkludera en granskning av egenskaper såsom: noggrannhet, decibelomfång, minneskapacitet, strömkälla, funktioner, fysiska dimensioner av produkten, pris, m.m. Samt hur dessa egenskaper påverkar valet för olika behov intressenter kan tänkas ha. Och vilka egenskaper som är betydelsefulla (”mer bra”/”mindre bra”) och varför.

Kjell & Company decibelmätare med USB

Köpa ljudmätare Kjell & Company decibelmätare med USB

Detta är en bra ljudmätare för dig som är ute efter en mätare som kan hålla många mätresultat i minnet samt ha tillgång till mjukvara för att analysera mätresultatet på ett översiktligt och detaljerat vis via dator (kompatibel med Windows: Vista, 7, 8 och 10). Mätaren har en väl belyst display med användarvänligt gränssnitt som förser användaren med översiktlig- men även detaljerad information för mätsessionen.

Den har ett decibelomfång på 30-130dB, samt möjlighet att anpassa sig till typen av ljudnivå som mäts med hjälp av frekvensfilter- om det är medelfrekvent (mänskligt) ljud (dBA) eller om det är specifikt högt/lågfrekvent ljud (dBC).

Man har möjlighet att välja om mätresultatet skall uppdateras var 0,125 sekund (125ms), eller varje sekund (1000ms) – skillnaden kan ses då en 0,125 sekunders uppdateringsfrekvens har större chans att visa och lagra ändringar och skillnader i ljudnivån direkt när de inträffar!

Kjell & Co decibelmätare med USB har även en AC/DC utgång som kan användas för dataloggning direkt från extern ljudkälla(!) istället för att ”lyssna” via luften på ljudkällans output, vilket även minskar risken för kringliggande oljud som mätsessionen inte är avsedd att analysera.


Uni-T UT352 decibelmätare

Köpa ljudmätare Uni-T UT352 decibelmätare

Uni-T UT352 decibelmätare är en billigare variant med mindre minneskapacitet än föregående ljudmätare. Den saknar även mjukvara som möjliggjorde mer detaljerad analys och översikt av mätresultatet, vilket förmodligen är en av de stora anledningarna bakom det lägre priset.

Det kan hända att mjukvaran ansågs överflödig för denna produkt då minneskapaciteten enbart är 64 mätningar, vilket förmodligen inte räcker till att göra så mycket analys på.

I övrigt delar Uni-T UT352 decibelmätare nästan samtliga egenskaper som föregående ljudmätare hade med undantag för sn äppet sämre noggrannhet (+/- 0.1dB skillnad), längre och bredare dimensioner (dock tunnare med några millimeter) och annan typ av strömkälla (4xAA batterier istället för 9V batteri).

Uni-T UT352 verkar inte heller ha AC/DC utgången för att mäta ljudnivån på externa ljudkällor, utan har enbart möjlighet att analysera ljud via luften med dess mikrofon. Men som nämndes ovan är detta ett billigare alternativ av många anledningar.


Denna ljudmätare följer certifikat för ljudnivåmätning (IEC 61672-1 klass 2 & ANSI S1.4 typ 2) och har även tillgång till ljudmätning med dBA respektive dBC filter som förklarades i detalj ovan.

Minneskapaciteten för Testo 816-1 är ett mellanting till ovan alternativ då den har möjlighet att lagra 31’000 mätvärden, och den kan registrera och uppdatera dessa mätvärden antingen med snabb uppdateringsfrekvens (0,125s) eller långsam (1s).

Medföljande Testo 816-1 kommer även mjukvara för datahantering och långtidsmätning, såväl som en AC/DC utgång för dataloggning direkt från externa ljudkällor. Mjukvaran för Testo ljudmätare har unik funktionalitet på det vis att det även har stöd för online-mätningar över längre perioder.

Mätresultatet kan även visas med stapeldiagram.

Enligt leverantör är denna typ av ljudmätare idealisk för ljudnivåmätning på arbetsplatser, i industri och produktionshallar såväl som offentliga platser!

Prisklassen är dock avsevärt högre än de två tidigare ljudmätarna. Detta kan vara på grund av den sofistikerade mjukvaran och dess höga tillverkningskvalité.


Kimo GSH8925

Köpa ljudmätare Kimo GSH8925

Detta är en billigare Kimo ljudmätarvariant jämfört med deras ”standard” modell, och verkar även ha sämre noggrannhet och vara i ett kompaktare format- både displayen såväl som enheten själv.

Decibelomfånget skiljer sig även från samtliga föregående ljudmätare vi presenterat på det vis att minimum decibelområdet är 40dB, istället för 30.

Kimo GSH8925 har dock fortfarande snabb och långsam uppdateringsfrekvens för insamling av mätvärden och även denna drivs med ett 9V batteri.

Anledningen att denna finns med i vår undersökning hellre än Kimos standardmodell är av just den anledningen att standardmodellen är alldeles för lik övriga modeller av ljudmätare vi presenterar och recenserar och skiljer inte speciellt mycket. Medan denna modell erbjuder varietet jämfört med övriga modeller och fyller ett behov i vår kunddemografi för de som inte söker det absolut värsta, utan nöjer sig med något enklare och betydligt billigare.


Peltor SD-200

Köpa ljudmätare Peltor SD-200

Peltor SD-200 är en mycket kompakt och enklare variant av ljudmätare. Dess decibelomfång är mindre än vad ljudmätare vanligtvis har med 45-130dB. Den har liksom de andra alternativa ljudmätarna: dBA såväl som dBC frekvensfilter för olika typer av ljudmätningar.

Den har även snabb- såväl som långsam uppdateringsfrekvens och förmågan att spara min/max decibelvärde.

En stor och tydlig bakgrundsbelyst display hjälper till med en klar och tydlig visning av mätresultat.

Drifttiden på denna ljudmätare är upp till 50 timmar!

Den har även ett inbyggt laddningsbart batteri, vilket den verkar vara ensam om jämfört med de andra alternativen. Den klarar även att förvaras i högre temperaturer (upp till 70 grader Celsius) jämfört med andra alternativ. Dock(!) är dess drifttemperatur aningen lägre (10 grader Celsius lägre närmare bestämt, nämligen: 40C istället för 50C).


Extech SL130

Köpa ljudmätare Extech SL130

Denna skiljer sig en del mot tidigare alternativ på det vis att den är utsmyckad med superstarka lysdioder som tillåter ljudnivå-alarm att synas ordentligt när de aktiveras.

Enligt leverantör är denne ljudmätare perfekt för övervakning av ljudnivå i byggnad, på kontor och i produktionsanläggningar!

Den inställbara larmfunktionen är speciellt användbar för att sätta in alarm som hjälper en övervaka och veta när det är dags att vidta åtgärder för att bevara en optimal ljudnivå.

Extech SL130 skiljer sig ytterligare från de andra ljudmätarna på det vis att den är speciellt bra för tal och föredrag, de inställbara larmen kan även här hjälpa talare att hålla koll på att ljudnivån hålls på en bra nivå och om den sjunker under eller går över inställd ljudnivågräns så blir användaren påmind via larmfunktionen med lysdioderna. Vid optimal ljudstyrka lyser dioderna grönt!

Lysdioderna är så starka att de kan synas på upp till 30m avstånd!

Extech SL130 har även analog utgång för koppling till externa ljudkällor för dataloggning och liknande som är ett alternativ till mikrofonen.

Ytterligare en skillnad är att denne ljudmätare kan använda sig av nätenhet för strömförsörjning istället för- eller som komplement till batteri. Vilket kan göra den mindre portabel och mer optimal som stationär ljudmätare – detta tillåter då även för längre tids ljudnivåövervakning jämfört med batteri som behöver bytas ut efter ett tag.

Den är även monterbar för vägg eller bord vilket även detta kan underlätta dess stationära design. I övrigt delar den många karaktärsdrag som andra ljudmätaralternativ: Snabb- såväl som långsam uppdateringsfrekvens, 30-130dB omfång samt möjlighet till lagring av max och min decibelmätvärde.

Dock en skillnad Extech SL130 har jämfört med samtliga andra är att den även lagrar datum för max och min decibelmätvärde!


Vilken ljudmätare är då bästa valet för mig?

Frekvensspannet för samtliga ligger inom 32-8’000Hz med Testo 816-1 som undantag vars frekvensspann börjar redan vid 20Hz. Samtliga har även dBA + dBC frekvensfilter och även både snabb- såväl som långsam uppdateringsfrekvens.

Enhet Decibelmätare med USB Uni-T UT352 decibelmätare Testo 816-1 Kimo GSH8925

Basic

Peltor SD-200 Extech SL130 fabrikskalibrerad
Decibelomfång (dB) 30-130 30-130 30-130 40-130 45-130 30-130
Bakgrundsbelyst Ja Ja Ja Ja
Minneskapacitet

(antal mätningar)

262’144 64 31’000
Noggrannhet +/- 1,4 dB +/- 1,5 dB +/- 1,4 dB +/- 2 dB
Funktioner Min/Max dB-mätvärde &

”hold”

Visning med stapeldiagram min/max dB- mätvärde min/max dB- mätvärde max dB-mätvärde, alarm, inställbara mätgränsvärde
Analogt uttag Ja Ja
Mjukvara Ja (realtidsloggning) Ja (datahantering & långtidsmätning (online))
Drifttid (timmar) 50 ca: 240
Strömkälla 9V-Batteri 4xAA-Batteri 9V-Batteri Uppladdningsbart Litium Batteri (1000mAh) Nätenhet/8xAA- Batteri
Längd (mm) 252 273 272 165 220
Bredd (mm) 66 70 83 61 180
Djup (mm) 33 39 42 23 32
Prisklass (SEK) 1’499:- 799:- 4’995:- 1’490:- 2’690:- 3’199:-

Såhär efter att ha kollat igenom samtliga ljudmätare vi har undersökt kan vi dra slutsatserna att ljudmätarna varierar en hel del när det gäller prisklass, och de gör detta då olika ljudmätare är designade att passa specifika behov och miljöer.

Det är svårt att kvantifiera vilken som är ”Bäst av samtliga” då alla ljudmätarna är ganska lika och skiljer sig mestadels i de finare detaljerna som i slutändan inte har direkt någon avsevärd inverkan på dess faktiska användning och funktion generellt sett. Däremot för olika behov finns där specifika ljudmätare är mer respektive mindre lämpade baserat på informationen vi tagit del av för samtliga ljudmätare i denna undersökning.

Om man har ett behov för att kunna lagra en stor mängd mätvärden för att sedan översiktligt och detaljerat analysera dessa med god precision och med en relativt låg budget, så hade jag nog rekommenderat Kjell & Cos decibelmätare med USB.

Däremot om ens behov är att mäta och analysera ens retoriska prestanda inför ett tal eller föredrag hade jag nog istället rekommenderat Extech SL130 som verkar specialiserad för just detta. Extech SL130 hade jag även rekommenderat om ens mätbehov är av stationär natur och man behöver en ljudmätare som kan monteras på ett fast ställe med kontinuerlig strömtillförsel och med goda möjligheter till att sätta gränsvärden och varna vid under/överskridning med tydliga lysdioder.

Om man istället har ett vardagligt behov som kräver mer än vad en vanlig decibelmätare- applikation till ens Smartphone kan tillfredsställa, men man inte vill lägga stora summor pengar, så rekommenderar jag Uni-T UT352 det är den absolut billigaste modellen av de som undersöktes.

Ska ni göra ljudanalyser och undersökning där ni inte alltid kan närvara eller vill ha era mätresultat tillgängliga i realtid över internet så passar Testo 816-1  in på dessa kriterier.

Om era mätningar måste göras strikt begränsat till en extern ljudkälla så är Testo 816-1 samt Kjell & Co decibelmätare med USB alternativ med möjlighet att uppfylla dessa kriterier tack vare deras analoga utgångar designade för just dessa ändamål. Likaså om mätningsnoggrannhet är av stor vikt är dessa två de bäst lämpade alternativen där Testo 816-1 är för de med större budget och som kanske även är intresserade av realtids mätresultat tillgängliga över internet.

Är man ute efter så kompakt- dimensionsmässigt– som möjligt så är Peltor SD-200 den kompaktaste ljudmätaren av de som undersökts med en längd på 165mm, en bredd på 61mm, samt ett djup på tunna 23mm.

Att tänka på när du köper ljudmätare

Ljudmätare är elektroniska verktyg som mäter ljudnivå i mätenheten decibel (dB). I detta dokument kommer vi titta på och jämföra sex olika ljudmätare som finns tillgängliga på marknaden idag.

Dessa produkter varierar i pris, men även utseende, storlekar samt funktioner.

De flesta ljudmätare idag har ett decibelomfång på 30-130dB, vilket motsvarar på ett ungefär ett omfång som sträcker sig från en viskning i ett bibliotek på ca: 2 meters avstånd (30dB) till så högt som mänskliga smärttröskeln för hörsel på 125dB.

Det finns också olika typer av ljudmätare i den utsträckning att vissa kan använda enbart mikrofon för att känna av ljudnivåtrycket medan andra även har möjlighet att koppla in externa ljudkällor direkt till ljudmätaren för att ge ett desto mer exakt och så bra som möjligt mätresultat utan att behöva bli störd av kringliggande miljös ljud.

Allt som kan tänkas vara bra att ha god koll på inför ett köp av en ljudmätare helt enkelt!