Mangel

Köp mangel med självförtroende

Innehåll på den här sidan

  1. Bäst i test av manglar 2017
  2. Vilken mangel ska jag då välja?
  3. Att tänka på & köpguide

En av de sakerna man bör tänka på innan man införskaffar sig en mangel: vad vill jag att den ska kunna utföra? Ska den klara av att mangla enkla lakan och kläder utan blixtlås, eller ska den klara av att mangla alla möjliga tyger? Man bör även tänka på dess garantier, hur man underhåller den så den håller så länge som möjligt men viktigast är nog riskerna den medför och hur maskinen förhindrar dem när man väl tar hem mangeln, då klämrisken fortfarande är stor om man jämför med mangelns början.

Valsarnas vikt eller möjlighet att anpassa sig är också något som man bör tänka på, då de behöver vara tunga nog för att pressa tygerna men också att de ska kunna anpassa sig efter tygernas tjocklek. Värmekällor är viktiga om de finns i mangeln, då en mangel bör ha en jämn värmefördelning för att ytterligare hjälpa valsarna att mangla kläderna med så få skrynklor som möjligt, så processen går snabbare, och för att undvika brännmärken på textilerna men även en värmeregulator är viktig så tygen utsätts för den lägsta möjliga temperaturen för att undvika att textilerna blir skadade. Vill du veta mer om vilken mangel som passar dina behov, läs i så fall vår guide längst på sidan. Nedan kommer testerna av marknadens bästa manglar.


Cylinda BM 800 har funktionerna att mangla och valsa enkla plagg och textiler utan knappar, dragkedjor och dylikt. Valsen är 80 cm lång så större tyger bör vikas och valsas, vilket är när tygerna pressas mellan valsarna, medan små textiler sällan behöver vikas och istället manglas, vilket är när tygerna pressas runt på valsarna. BM 800 gör det enklast och mest grundläggande man behöver en eldriven mangel till, och är en kall mangel.

Trots att den bara utför de enklaste funktionerna av en mangel bör skötseln inte vara sämre än för en annan hushållsprodukt. För skötsel av Cylinda BM 800 så ska man alltid se till att dra ur sladden, så den är helt strömlös innan något underhållsarbete påbörjas, underhållsarbetet innebär oftast ett byte av mangelduk vilket bör göras när duken har blivit sliten eller missfärgad.

Allt som manglats bör plockas bort från maskinen när det är klart, och när användningen av maskinen är klar så kontrollerar man att mangelduken inte är fuktig. Om den är det så bör man låta den hänga utrullad och torka innan den rullas på valsen igen för att undvika skador på duken (Cylinda: Cylinda BM 800 bruksanvisning).

För att undvika skador på personer så har BM 800 tydliga säkerhetsföreskrifter i sin bruksanvisning, den talar om riskerna du som person kan råka ut för men det nämns inte mycket om vad själva maskinen har som minskar riskerna för olyckor. Det som minskar risken för olyckor mest i denna är manövergrinden som har två lägen: fullt uppe, så låser valsarna sig, och nere, i arbetsläge, och sedan använder man fingerskyddet för att starta mangeln genom att sätta det i driftläge, och för att stanna så sätter man det i stoppläge också med fingerskyddet. Utöver det är tillbehöret som i alla fall hade hjälpt mangeln att fästas i bord rekommenderats att köpa till då det står i bruksanvisningen att man bör titta extra på underlaget man placerar mangeln på, så den inte glider iväg, vilket kan vara en säkerhetsrisk på glatta ytor. Utöver detta nämns inte mycket mer om säkerhetsåtgärder inom maskinen, trots de återkommande varningarna om klämriskerna vid de rörliga delarna.

Trots att man kanske skött sin mangel med bästa försiktighet så kan det vara bra att veta dess garantier utifall att den skulle gå i sönder:


ylinda Automatmangel: Grundläggande, men säker

Köpa mangel ylinda Automatmangel

Nästa mangel av de tre bästa är också av Cylinda, det är deras Automatmangel. Den är lite mindre än BM 800, med en valslängd på 60 cm och är en kallmangel. Den rekommenderas mest för lakan, bordsdukar, små plagg som örngott och handukar.

Automatmangeln har ett fingerskydd som styr valsarna, när fingerskyddet är helt öppet så öppnas valsarna och den övre valsen frikopplas, har man skyddet i mellanläget så stannar valsarna så man till exempel kan räta ut tyget för att minska skrynklorna, och längst ner så pressas valsarna ihop och börjar då rotera. Valsarna börjar heller inte rotera fören fingerskyddet är helt nere för att minska risken för skador.

Automatmangeln kan valsa, i detta fall kallas det genommangling i denna bruksanvisningen, och vanlig mangling. Presskraften i valsarna som Automatmangeln använder är alltid rätt för de olika tyger som blir manglade, valsarna är tydligen fjädrade vilket automatiskt anpassar avståndet mellan valsarna i enlighet med tygets tjocklek.

Skötseln av Automatmangeln nämns väldigt enkelt, torka av mangeln med en fuktig trasa med handdiskmedel på, på de yttre delarna vid behov. Annars är det bara byte av mangelduken som nämns även här.

Några av Automatmangelns funktioner som nämndes i början har med säkerhet att göra, till exempel säkerhetshantaget och fingerskyddets funktioner. I bruksanvisningarna nämns överbelastning som en risk, då motorn ej fungerar på grund av detta, då stoppar man mangeln och öppnar valsarna genom at lyfta fingerskyddet, då kan överflödiga plagg tas bort och manglingen fortsätta (Cylinda: Cylinda Automatmangel Bruksanvisning).

Utöver överbelastning så talas det om fingerskyddet åter igen, och att mangelns funktioner genast stoppas när fingerskyddet lyftes något ur manglingspositionen. Det nämns även att skyddsplåtarna på baksidan av maskinen är där för att förhindra att fingrarna kommer i mellan valsarna bakifrån.

En paradox i bruksanvisningen var hur de nämnde att Automatmangeln kan ställas i skåp och behöver inte fästas i skåpet, men direkt efteråt nämns säkerhetsriskerna med att göra det utan att fästa den:

Försäkra dig om att hyllan är stadigt fäst i skåpet. Försäkra dig om att skåpet inte tippar (Cylinda: Cylinda Automatmangel Bruksanvisning).

Skulle något hända mangeln här så skulle inte garantin gälla, då Cylinda har samma garanti för Automatmangeln som BM 800, så även här följs EHL:s garantiregler.

Miele B 990: Lyx mangeln med många funktioner

Nu har vi den sista av de tre manglarna, Miele B 990. Det är den av manglarna som är har störst valsar på 83 cm och den med mest funktioner . Den har ett inbyggt bordsstöd, så den kan placeras var som helst då den inte behöver en egen yta, man kan även sitta ner när den används. Den är också lätt att flytta och förvara då den har hjul och kan fällas ihop för att ta minimalt med plats då den inte används.

Själva mangeln funktionerna är många, man kan ställa in värmen beroende på vilket material tyget är av som ska manglas, man kan själv välja valsningshastighet, matarbordet kan tas bort så kan plagg och liknande som ska manglas runt, till exempel kjolar, kanterna är fria på mangeln så dukar och lakan ej behöver vikas men man kan ändå få hela pressad enligt både bruksanvisningen och i klipp som How to Use the Miele Rotary Iron (2012) som visar hur den används, och där är en utfällbar stång där man kan hänga kläderna så länge medan man manglar vidare så man slipper stänga av mangeln varje gång man går därifrån (Miele B 990: Bruksanvisning).

Det är den mangeln som klarar av mest, den kan mangla knappar, dragkedjor och metallhakar så länge det läggs en handduk i mellan stryksulan och att knapparna ligger ner mot själva valsen så de kan pressas ner i valsens elastiska klädnad. För att skydda B 990 bör kläder med icke värmebeständiga knappar och stora knappar ej manglas för att skydda stryksulan.

Miele B 990 är den enda av manglarna som har en nödöppnare, användbar vid till exempel strömavbrott så man får loss plagg som hade kunnat få brännmärken, och även den enda som styrs av ett fotreglage, och denna har tre lägen:

·       Frikoppling, släppa fotreglaget öppnar stryksulan

·       Pressning, helt ner och sen lätta lite på trycket så stannar valsen och bara pressar

·       Mangling, tryck ner fotreglaget helt(Stoppa inte fingrarna mellan stryksulan och valsen)

Trots att den kan utföra mer arbete än de andra två så är skötseln inte mer komplicerad, men ännu en gång så bör man alltid dra ur el tillförseln innan man gör något underhållsarbete med den.

Rengöring av stryksulan, den delen av mangeln som trycks ner mot valsen, är oftast stärkelse rester som man tar bort med enkelt rengöringsmedel och det sker när stryksulan är kall.

Toppduken är av 100% bomull som läggs i ett dubbelt lager runt valsen för att ta upp så mycket fukt som möjligt. Den behöver oftast bara tvättas i 60 °C när man märker att plagg inte matas in tillräckligt bra och när den är starkt nersmutsad. Den kan även få en lätt bränd ton, men om den blir mycket sliten kan man lätt köpa en ny (Miele B 990: Bruksanvisning).

Att sköta om B 990 är nog värt det om man tänker på alla säkerhetsåtgärder som Miele B 990 har som sköter om en när man använder den. Då det är den enda mangeln av dessa med en möjlighet att ändra värmen beroende på material som manglas, vilket minskar risken för brandfaror om syntet material manglas, även den utfällbara stången som är inbygg minskar brandrisken då folk inte hänger sina nymanglade tyger på stryksulan, återigen en brandrisk. Dock bör man inte trycka, hängs eller luta sig på den då den kan välta mangeln. Nödöppnare som nämndes tidigare ökar också säkerheten kring B 990, även fotreglaget gör det då den ger en mer koll på vad man gör med händerna, att man kan räta ut tyget utan att vara rädd att maskinen stannar plötsligt, och man tar helt enkelt bort foten när något händer, man behöver inte lyfta på själva manöverhandtaget. Dock är klämrisken lite värre med stryksulan då den är varm, så man kan få både bränn- och klämskador.

Man kan även köpa till en ”extra garanti” av Miele, utöver Sveriges lagstadgade 1-års garanti, som de förklarar här:

Miele Sverige lämnar en lagstadgad 1-årig garanti (enligt EHL 2008) som börjar vid köp av hushållsprodukten. Med Miele servicecertifikat övertar Miele reparationskostnader för en tidsperiod på ytterligare nio år (MSC 10) i direkt anslutning till denna garanti (Miele: Servicecertifikat).